Uncertified

1913-D I Buffalo Nickel, AU, Uncertified

In stock
+

1913-D I Buffalo Nickel, EF, Uncertified

In stock
+

1913-D I Buffalo Nickel, F, Uncertified

In stock
+

1913-D I Buffalo Nickel, MS63, Uncertified

In stock
+

1913-D I Buffalo Nickel, VF, Uncertified

In stock
+

1913-D II Buffalo Nickel, AU, Uncertified

In stock
+

1913-D II Buffalo Nickel, F, Uncertified

In stock
+

1913-D II Buffalo Nickel, G, Uncertified

In stock
+

1913-D II Buffalo Nickel, VG, Uncertified

In stock
+

1913-P I Buffalo Nickel, AU, Uncertified

In stock
+

1913-P I Buffalo Nickel, AU58, Uncertified

In stock
+

1913-P I Buffalo Nickel, EF, Uncertified

In stock
+