Bavaria

1754 German Bavaria 1 Thaler, EF, KM 500.2, Uncertified

In stock
+

1866 Germany-Bavaria 3 Kreuzer, AU, KM 875, Uncertified

In stock
+

1866 Germany-Bavaria 3 Kreuzer, AU, KM 875, Uncertified

In stock
+

1876 D Germany-Bavaria 2 Mark, VF, KM 903, Uncertified

In stock
+

1914-D Germany-Bavaria 3 Mark, AU/UNC, KM 1005, Uncertified

In stock
+